Mopeder

Definitionen av mopeder är motorfordon med två, tre eller fyra hjul vilket också kan beskrivas som en cykel med motor. Mopederna utvecklades i Sverige under 1950-talet, från att man hade cyklar och satte på en motor, vilka kallades för mopedcyklar eller cykel med en hjälpmotor. Dessa var försedda med dubbla bromsar. Innan dessa varianter utvecklades fanns en föregångare som användes på 20- och 30-talet, som var en ännu lättare variant. Via lagstiftning så delades mopederna upp i två kategorier, maxvikten för lättviktaren fick vara mas 45 kg och den mer moderna mopeden upp till 75 kg.

Finns det olika klasser när det gäller mopeder?

Först och främst finns mopmopedered klass 1, vilket innebär att fordonet får ha en maxhastighet på 45km/h. För att få använda mopeden på allmän väg så måste den vara registrerad och inneha en registreringsskylt. Man måste även ha fyllt 15 år för att få köra denna typ av moped samt ha körkort klass AM. Denna typ av moped kallas oftast för EU-moped.

Vidare finns även moped klass 2 vilket ger en hastighet på högst 25 km/h och själva motoreffekten får inte vara högre än 1 kilowatt. För att köra mopeder inom klass 2 krävs det inte ett körkort om man fyllt 15 år. Det finns även Moped klass 2 med typintyg som är utfärdat före 2003. Maxhastigheten är då 30 km/h.

För att få köra moped på en väg skall den vara trafikförsäkrad. I Sverige införde man även 1978 en lag på att hjälm är obligatoriskt för att få köra moped och idag gäller denna lag i hela EU.

När man pratar om att trimma mopeder så talar man att öka själva hastighet. Det man skall vara medveten om är att om man trimmar hastigheten så att mopeden kan köras i en högre hastighet än tillåtet så räknas det som att man kör en lätt motorcykel. Det innebär att man inte får köra mopeden (eller lätt motorcykel) utan ett registreringsbevis, motorcykelkörkort och försäkring.