Att serva sin bil innebär inte bara att ta hand om däcken utan även motorn och andra delar av bilen. Det är viktigt att man använder olja och andra tillbehör som kan förbättra bilens preoljastationsförmåga och livslängd.

Olja är oftast något som man inte riktigt minns när man bytte senast, men dock är det något som man bör tänka på om man är bilägare. Men olja är livsviktigt för bilen och fungerar inte utan detta, förutom att slitage självfallet ökar. Detta gäller inte bara äldre bilar utan även nyare varianter. Gällande andra tillbehör som man måste ha koll på om man är bilägare så kan det gälla produkter som handlar om bilvård eller inredningsartiklar. Man kan också fundera på vilka elektriska delar som man bör ha tillgängligt i bilen så som startkablar. Om olyckan skulle vara framme så kan även första hjälpen kitt vara bra. Vissa vädertillstånd kräver även att man har snökedjor tillgängligt.

Tips på vad man bör tänka på när det gäller olja!

Man bör alltid byta motorolja efter rekommenderat intervall och försök att alltid använda den olja som själva biltillverkaren angivit. Försök få det till en vana, precis som att man tvättar bilen och kollar däcken. Minst en gång per år skall man byta, oavsett vilka sträckor man kör och byt då även ut oljefiltret. För att oljan skall fungera optimalt så skall bilen värmas upp i flera minuter och först därefter kan man förvänta sig full smörjeffekt. Var beredd på att bra olja med hög kvalité faktiskt kostar en del. För att veta hur motoroljan faktiskt ”mår” bör man alltid kolla färgen på själva oljestickan. Dra upp stickan, torka av den och stoppa ner stickan igen för att kontrollera dess färg. På så sätt vet man dels om man behöver fylla på med mer samt gällande färgen så vet man om smuts släpps in eller inte.